ADS [A1]
بـه نـام خــدا

برای ارتباط با مدیر سایت با ایمیل زیر در تماس باشید

Aqmare_Monire@Yahoo.Com


http://rozup.ir/view/1523978/aqmare-tel.jpg 


ADS

آخرين ارسال هاي تالارگفتمان
عنوان پاسخ بازديد توسط
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور یادواره شهدای مسگر آباد ( 5 خرداد 97 ) 0241 admin
سخنرانی جدید رائفی پور در مورد فتنه سال 98 (26 فروردین 1398) 0256 admin
سخنرانی استاد رائفی پور 17 اسفند 94 دانشگاه علامه طباطبائی 01199 admin
سخنرانی استاد رائفی پور-18 آبان 94-تهران 01063 admin
سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه علوم پزشکی تبریز 19 مهر 94 0974 admin
سخنرانی استاد رائفی پور مهر ماه 94 تهران 01263 admin
سخنرانی استاد رائفی پور 10 اردیبهشت 94 مشهد مقدس 0839 admin
سخنرانی استاد رائفی پور 10 آبان 1394 قائم شهر 0969 admin
سخنرانی استاد رائفی پور 22 اردیبهشت 1394 کرمانشاه 0912 admin
سخنرانی استاد رائفی پور 8 آبان 1394 دانشگاه علوم پزشکی بابل 0982 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مهدیه ساری 10 آبان 1394 0882 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 2 مهر 1394 شهرستان نسا 0941 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روز تاسوعا 01003 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور تهران یکشنبه 5 مهر ماه 1394 0991 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 24 مهر1394 هیئت فاطمیون کرج 0995 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور9تیر1394 شهر قدس 0933 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور فاجعه منا-مشهد مقدس(۱۱و۱۲مهر۹۴) 01019 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور22شهریور 94 اردبیل 0950 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 4مهر94 تهران 0966 admin
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 1394/06/19بیجار 0982 admin
دسته : شایعات ,

فرانسویان و هیتلر /ایرانیان و ائمهﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ

ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻮﮐﺮﻫﯿﺘﻠﺮ ﻭ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻫﯿﺘﻠﺮﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .

ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺝ ﺍﯾﻔﻞ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ.

ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺭﺗﺸﯿﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،

ﯾﮏ ﺷﺎﻝ ﺍﺱ ﺍﺱ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ

ﺧﻮﺷﺘﯿﺐ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻫﯿﮑﻞ ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﯿﺘﻠﺮ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ

ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﺻﻼ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ . ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺭﺍ

ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻗﺎﻩ ﻗﺎﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺍﺣﻤﻖ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺧﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ . ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .... ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻋﺮﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺑﺮﺩﻩ

ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻧﺼﻒ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ

ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺣﺘﻤﺂ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺭﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .

ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺻﻼ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ .

ﺁﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﺟﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺩﻭﺭﮔﻪ ﻋﺮﺏ - ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﯾﮏ ﺷﺎﻝ

ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺳﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ

ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﺭﺷﺖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ

ﺭﺍ ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻋﮑﺲ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎﻥ

ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺯﯾﺮﺑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻮﺩ!!

 

پـاسـخ شـایـعـه

1. مقایسه یک جنایتکار تاریخی با انسانهای کاملی چون اهل بیت(ع) که

اسوه مهر و لطف و فخر آفرینش هستند، ماهیت دین ستیز نویسنده و فقدان

منطق در مطالب او را روشن می کند؛ مطلب فرانسویها کذب است

و مقدمه ای برای بیان نیت شیطانی اوست.

2. نه امام علی(ع) و نه هیچ یک از معصومین (ع) در فتح ایران و جنگهای مرتبط

شرکت نداشتند. ایرانیان مسلمان به دلیل محبت به اهل بیت(ع) و معانی زیبای

این نامها، فرزندان خود را بنام این بزرگواران نامگذاری می کنند.

http://yon.ir/asami

3. اسلام دینی جهانی و متعلق به تمام انسانهاست که در انحصار نژاد عرب نیست!

مسلمانان پیرو اسلامند که آیین خداوند است، نه پیرو آیین یک نژاد خاص!

http://yon.ir/islam2

4. اسلام به همه ملت ها با یک چشم نگاه می کند و از آغاز به قوم خاصی

اختصاص نداشته است. قبله و زبان واحد مسلمانان، به امر خداوند و جهت

حفظ وحدت و همبستگی میان ملتهای مسلمان در آداب دینی است.

http://yon.ir/vahdat2

5. کشتار و تجاوزهای ادعاشده در ورود اسلام به ایران فاقد استنادات معتبر تاریخی

است که نویسندگان دین ستیز یا باستانگرا با استناد به گزارشات غیر معتبر

یا خیالپردازی خود به آنها دامن زده اند و برخی بعدها به اشتباهات خود اذعان کرده اند!

http://yon.ir/vorudeslam

6. بیشتر مطالب مورخان درباره جنگ‌های صدر اسلام از تاریخ طبری می ‌باشد که

نیاز به بررسی دقیق دارد. طبری مطالب را از راویان مختلف نقل می‌کند که برخی

دروغگو و غیر موثق بوده‌اند. مانند سیف بن عمر که بسیاری از مطالب جنگ‌های ایران

و اعراب و مطالبی که از علی(ع) و فرزندان وی در این باره نقل شده، از اوست!

http://yon.ir/sadreslam

7. زیارت مرقد مطهر امامان معصوم(ع) عهدی است که بر گردن شیعیان آنهاست.

ضمن اینکه موجب نشاط، آمرزش گناهان، شفاعت ایشان و... می شود.

http://yon.ir/ziarat2

8. شیعیان فرزندان امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) را "سید" می خوانند که

با توجه به شجره نامه های موجود، نسل پاکترین نسلهاست.بر خلاف ادعای متن،

نسلهای بازمانده از اعراب سید نیستند!

http://yon.ir/sayyed2

9. تصاویر منتسب به ائمه(ع) حاصل برخی توصیفات و ذهنیت ترسیم گران است

که از نظر بزرگان انتساب این تصاویر به ائمه(ع) صحیح نیست.

http://yon.ir/sovar2

حق جو و حق طلب باشیم

منبع: شایعات


نویسنده : Admin
سه شنبه 17 آذر 1394
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟
kahkeshandl آمار مطالب
kahkeshandl کل مطالب : 1783
kahkeshandl کل نظرات : 71

kahkeshandl آمار بازدید
kahkeshandl بازديد امروز : 1,789 نفر
kahkeshandl بارديد ديروز : 2,361 نفر
kahkeshandl ورودی گوگل امروز : 17 نفر
kahkeshandl ورودی گوگل ديروز : 22 نفر
kahkeshandl بازديد هفته : 17,420 نفر
kahkeshandl بازديد ماه : 48,873 نفر
kahkeshandl بازديد سال : 420,791 نفر
kahkeshandl بازديد کلي : 1,951,029 نفر

kahkeshandl وضیعت آنلاین
kahkeshandl افراد آنلاین : 4 نفر
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

آمار